Forbrukslån til oppussing

 

Hvert år bruker nordmenn 70 milliarder norske kroner på oppussing. I følge en oversikt Aftenposten presenterte i 2016, ligger vi på ”Europatoppen” i antall kroner brukt per innbygger. Hver nordmann bruker altså i overkant av 70,000 årlig på oppussing hvert eneste år, noe som er et uhyre høyt tall. Til tross for at man registrerer enkelte små regionale forskjeller, er egentlig oppussingen jevnt fordelt over hele landet.

All denne ”galskapen” skal jo finansieres fra et sted. Mange er i den tro om at bankene nekter å låne ut penger til oppussing såfremt man ikke først har betalt ned alle andre type lån. Dette er feil. Det er absolutt mulig å få lån til oppussing, og det enkleste vil være å søke om et forbrukslån.

Hvorfor er forbrukslån best til oppussing?

Det er primært to grunner til at du blir nødt til å ta opp forbrukslån når du skal pusse opp:

1. Det er et usikret lån, noe som betyr at ingen spørsmål vil bli stilt fra banken. Du vil få pengene kjapt og vil kunne bruke de på akkurat det du ønsker.
2. Med mindre du har oppsparte midler, så finnes det ingen andre lån som vil hjelpe deg med å gjøre ferdig oppussingen.

Med andre ord har du bare to alternativer når du skal finansiere oppussing: egne oppsparte midler eller forbrukslån.

Vi antar at lånet vil være av den størrelsen som vil ta mer enn 45 til 60 dager å betale tilbake. Derfor anbefaler vi ikke å bruke et kredittkort. Et kredittkort skal nemlig kun brukes som ”akutt finansiering” på småbeløp som du vet at du klarer å betale tilbake til banken før den rentefrie perioden har utløpt.

https://youtu.be/b1Cfoij-QqQ

Kan dette være en god investering?

Det er nok første gang jeg noensinne har skrevet en slik underoverskrift. Men jeg blir nødt til å innrømme at jo: et forbrukslån kan absolutt være en fin investering hvis man bruker pengene til oppussing. Grunnen til det er at boligverdien økes i tråd med at boligen pusses opp. Akkurat hvor mye boligen vil øke i verdi avhenger naturligvis av hva slags type oppussing det dreier seg om, hva utgangspunktet var og hvordan sluttresultatet blir. Det er nærmest umulig å spå hvor mye boligen kommer til å øke i verdi etter endt oppussing.

En artikkel fra boligmagasinet ”Boligmani” viste nemlig at nordmenn har en tendens til å overvurdere prisstigningen en oppussing skulle gi, og dermed ende opp skuffet etter at hammer, spiker og sagflis er lagt til side. Hvis du utelukkende har et kommersielt formål med oppussingen, altså å øke videresalgsverdien av huset før du legger det ut til salgs, så bør du være veldig nøye på å forut for oppussingen sette deg ned med regneark, penn og papir for å være helt sikker på hvor stor prisøkning du trenger på huset for å forsvare oppussingen. Det er kjedelig å legge mange timer i å søke lån og pusse opp hvis vinninga går opp i spinninga.

Hvordan unngå økte rentekostnader

Boliglånet vil i 99 % av tilfellene ha en lavere effektiv rente enn forbrukslånet, så midlertidig vil du pådra deg en liten ekstrakostnad hver måned helt til forbrukslånet har blitt betalt ned. Det veldig mange gjør er å be om midlertidig avdragsfrihet  fra boliglånet for å ha større mulighet til å nedbetale forbrukslånet så kjapt som mulig. De pengene du da normalt vil bruke på avdrag hver måned, allokerer du i stedet til det usikrede forbrukslånet. På den måten vil ikke oppussingen gjøre et stort innhugg i privatøkonomien din på kort sikt, men det vil ta litt lengre tid å betale ned boliglånet.

Hva koster oppussing?

Spørsmålet blir litt håpløst da man like gjerne kunne spurt: ”Hvor langt er et tau?”. Men problemstillingen rundt forventninger og reelle kostnader er ytterst nødvendig å diskutere i og med at nordmenn har et ganske glorifisert forhold til oppussing av bad og kjøkken. E24 kunne melde at hele 30 % endte opp med å bruke mer penger enn hva de hadde planlagt sist gang de pusset opp.

Det er kjedelig å søke om et forbrukslån på 150,000 og halvveis i renoveringen finne ut at man har undervurdert kostnadsrammen betydelig. Heldigvis er det slik at forbrukslån både er enkle å få tak i og lette å reforhandle med bankene. Hvis du ser at du gjerne skulle hatt et par ekstra tusen kroner, så kan du alltid kontakte banken og høre om å få økt lånet. Vi anbefaler at du holder deg til samme bank når du skal øke lånebeløpet. Det er kjedelig å plutselig skulle holde seg til flere kreditorer samtidig bare fordi du ønsker ekstra 10,000 kroner.